Odkaz

mittel
7,3 km
3:00 h
674 hm
72 hm
From Štrbské pleso, past Popradské pleso up to  Veľké Hincovo pleso  (3 tarns).
von Monika Kromkova,   Region Hohe Tatra
ee
ee