Zdieľať
Pamätať
Vytlačiť
GPX
KML
Naplánovať výlet
Vložiť
Fitness
Beh v teréne

Výlet naplánován: 28. října 2017

Beh v teréne • Česká republika
Mapa / Výlet naplánován: 28. října 2017
300 450 600 750 900 m km 1 2 3 4 5 6 7
Počasie

Ťažká
7,7 km
1:24 hod
285 m
288 m
outdooractive.com User
Autor
Lenka Budajová
Aktualizované: 2017-10-03

Obtiažnosť
Ťažká
Vytrvalosť
Nadmorská výška
709 m
435 m

Príjazd vlakom, autom, pešo alebo na bicykli

Komunita

 Komentár
 Aktuálny stav
Zverejniť
  späť na zadanie
Vyberte bod na mape
(Kliknutie na mapu)
alebo
tip:
Bod je možné posúvať priamo na mape
Vymazať X
Upraviť
Zrušiť X
Upraviť
Vymeniť bod na mape
Videá
*požadovaný
Zverejniť
Prosím vložte názov
Prosím, zadajte text pod "aktuálne podmienky "
Zobraziť viac

Nenašli sa žiadne aktuálne podmienky v tejto oblasti
Obtiažnosť
Ťažká
Trasa
7,7 km
Čas
1:24 hod
Stúpanie
285 m
Klesanie
288 m

Počasie Dnes

Štatistika

: hod.
 km
 m
 m
Najvyšší bod
 m
Najnižší bod
 m
Zobraziť nadmorskú výšku Skryť nadmorskú výšku
Pohybom šípok k sebe umožníte zmenu výrezu